کنترل قرارداد

هر کسب و کار، سازمان، شرکت یا موسسه چه کوچک چه بزرگ فعالیت های مختلفی از جمله خرید و فروش، صادرات و واردات و خدمات رسانی در داخل یا خارج کشور انجام می دهد. برای هر کدام از این فعالیت ها قراردادی تنظیم می شود که تنظیم هر کدام از این قرار دادها دقت زیادی لازم دارد و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. همچنین اگر بندی در قرارداد به درستی از قوانین پیروی نکند سازمان را دچار ضرر میکند. پس قراردادها باید تحت نظارت و کنترل باشند.

 

بخش‌های مختلف نرم‌افزار کنترل مالی قراردادها

 • اطلاعات پایه
 • تنظیم قرارداد
 • کنترل اسناد
 • گزارش‌ها
 • حسابداری قراردادها
 • تنظیمات

امکانات نرم‌افزار کنترل مالی قراردادها

 • مدیریت انواع قراردادها، صورت وضعیت‌ها، کنترل هزینه و بهای تمام شده، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، کنترل ضمانت نامه‌ها به همراه جزئیات و اطلاعات تکمیلی هر یک از آن‌ها
 • عملکرد یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه مالی
 • امکان تسهیل و تسریع در انجام امور، کاهش اشتباهات کاربری و ارائه گزارش‌های مطلوب مدیریتی
 • ثبت قرارداد، صورت وضعیت و متمم پیمانکاران و کارفرمایان
 • ثبت پروژه و میزان سپرده بیمه و حسن انجام کار به صورت جداگانه
 • گزارش مانده سپرده بیمه بر اساس کارگاهای کارفرما
 • گزارش وضعیت پروژه، کارفرمایان، پیمانکاران و مناقصات
 • امکان تعریف و دسته بندی قراردادها براساس نوع، موضوع و گروه مشتریان و گزارش وضعیت پروژه‌ها و مناقصات
 • امکان تعیین ۲۵ فیلد اختیاری برای سربرگ‌ها و ۲۵ فیلد اختیاری دیگر برای ردیف سند، متمم و صورت وضعیت قرارداد با قابلیت درج فرمول