دبیرخانه و اتوماسیون اداری مربوط به محاسبات متداول امور کار کارکنان است، به علاوه یکی از کار های سخت و زمان بر محسوب میشود زیرا احتمال خطا در محاسبه ی مزایای کارکنان بسیار وجود دارد .

اما نرم افزار های مدیریت منابع انسانی تراز با سیستمی کردن تمامی فرایند ها از اتلاف وقت جلوگیری کرده و در زمینه ی اتوماسیون اداری و دبیرخانه با ساده کردن این فرایند کار امدی خود را  با صرفه جویی در هزینه و زمان نشان میدهد.

امکانات نرم‌افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری

 • ایجاد چند دبیرخانه مجزا
 • کارتابلی‌کردن انواع سندهای موجود در کلیه نرم‌افزارها
 • طبقه‌بندی، میزان فوریت و شیوه‌های دریافت نامه‌ها
 • درج پاراف‌های پیش‌فرض و فرمت کددهی نامه‌ها
 • ثبت نامه‌های وارده و صادره و اسکن نامه‌ها و الصاق ضمیمه با فرمت‌های دلخواه و استفاده از سطوح تفصیلی شناور هنگام ثبت نامه
 • ارجاع نامه‌ به چندین پرسنل
 • ایجاد رویه و مراحل گوناگون و نامحدود برای هر رویه
 • امکان ثبت درخواست‌های مختلف اعم از فراموشی کارت، مرخصی، مأموریت، صدور گواهی و … و پیگیری آن‌ها به صورت کارتابلی
 • ثبت نامه‌های داخلی و پیگیری آن به صورت کارتابلی
 • گزارش‌گیری کلیه نامه‌ها
 • استفاده و فراخوانی و تخصیص چهار سطح تفصیلی هنگام ثبت نامه‌ها