حقوق و دستمزد

بخش مهمی از هر کسب و کار چه خرد، چه کلان بخش مالی وحسابداری آن است چون هدف از راه اندازی کسب و کارها به دست آوردن ثروت و کسب درآمد است.

بعد از راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد، از ذرآمد حاصل شده باید حقوق و دستمزد کامندان و کارگران پرداخت شود که این فرایند پرداخت حقوق و دستمزد به بخش حسابداری حقوق و دستمزد مربوط میشود.

مفهوم حقوق و دستمزد با هم تفاوت دارد. حقوق به عنوان پرداختی به کارمندان تعلق میگرد و دستمزد به عنوان پرداختی به کارگران پرداخت میشود.

برای خدمات مربوط به حقوق دستمزدها هلدینگ ویاوب آماده خدمات رسانی به شما عزیزان است.

 

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد به دلیل داشتن پیچیدگی‌های زیاد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. نرم‌افزار حقوق و دستمزد ترازسامانه با انعطاف پذیری زیاد، کلیه فرآیندهای حقوق دستمزد را ساده‌سازی می‌کند و به شکل یکپارچه با سایر سیستم‌ها قادر است گزارش‌های متعددی را با توجه به درخواست مدیران بخش‌های مختلف سازمان ارائه کند.

بخش‌های مختلف نرم‌افزار حقوق و دستمزد

 • اطلاعات مشاغل
 • تعریف عوامل و مقادیر ثابت
 • اطلاعات پرسنلی و کارگزینی
 • وام و پس‌انداز پرسنل
 • کارکرد پرسنل
 • حقوق و دستمزد
 • محاسبات گزارش‌ها
 • حسابداری حقوق و دستمزد

امکانات نرم‌افزار حقوق و دستمزد

 • امکان تعریف عوامل کارکردی و حقوقی با توجه به نیاز سازمان
 • قابلیت تعیین نحوه محاسبه و فرمول‌دهی هرکدام از عوامل حقوق، با توجه به نیاز سازمان
 • امکان تعریف انواع وام و پس‌انداز و محاسبه اقساط وام
 • امکان گروه‌بندی پرسنل، تعیین جدول مالیاتی و محاسبه حقوق برای هر گروه و هر پرسنل، به صورت جداگانه
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل از طریق نرم‌افزار کنترل کارکرد، فایل متنی و دستگاه کارت ساعت و excel
 • قابلیت کنترل حقوق منفی با درج خودکار در حساب پرسنل و کنترل با پرداخت ماه‌های بعد
 • قابلیت محاسبه مساعده، عیدی، علی‌الحساب عیدی، سنوات خدمت، ذخیره سنوات خدمت و کنترل پرداخت سنوات
 • امکان درج سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری مالی به صورت دستی و خودکار
 • امکان تهیه دیسکت بیمه و بانک مالیات حقوق با فرمت‌های استاندارد
 • امکان تهیه گزارش‌‌های حقوق، کارکرد، معوقه، گزارش جامع حقوق و کارکرد و گزارش‌های مقایسه‌ای
 • امکان تهیه گزارش‌های ماتریسی و انتقال به نرم‌افزارهای زیر مجموعه office
 • محاسبه کارکرد موثر سال و عیدی، کارکرد موثر سنوات، مانده مرخصی و بازخرید مرخصی
 • امکان تعریف کلیه قوانین و مقررات استخدامی دولتی و کارگری در سیستم حقوق و دستمزد بر اساس نیاز کاربر
 • محاسبه خودکار حقوق پرسنل، سنوات، عیدی وام، پس‌انداز و … براساس فرمول‌های تعریفی کاربر درعوامل حقوقی و احکام پرسنلی
 • انواع گزارش‌های سیستم شامل احکام و لیست‌های مورد نیاز (انواع لیست‌ها و فیش‌های حقوقی، وام، بیمه و همچنین خروجی‌های فایل نرم‌افزار دارایی، بیمه، بانک و گرفتن فیش حقوقی
 • توسط پرسنل از طریق اینترنت)
 • ثبت کارکرد پرسنل به صورت تایم‌شیت ساعت و روز به تفکیک مراکز هزینه، پروژه و صدور سند حسابداری
 • ثبت قرارداد، صورت وضعیت و متمم پیمانکاران و کارفرمایان
 • ثبت پروژه و میزان سپرده بیمه و حسن انجام کار به صورت جداگانه
 • گزارش مانده سپرده بیمه بر اساس کارگاهای کارفرما
 • نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد منابع انسانی
 • بهبود‌بخشی در ارائه خدمات به منابع انسانی
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی
 • امکان تعریف انواع استخدام، رشته‌ها و مدارک تحصیلی، محل‌های جغرافیایی، مشاغل، سمت‌ها، رسته‌ها و رشته‌های شغلی
 • امکان تعریف انواع حکم و وضعیت‌های استخدامی و تخصیص آن‌ها به انواع احکام حقوق
 • امکان تعریف لیست‌ها و چارت‌های سازمانی و واحدهای محل خدمت، براساس موقعیت‌‌های جغرافیایی
 • امکان تعریف اطلاعات مشاغل شامل سمت‌ها، رسته‌ها و رشته‌های شغلی
 • امکان معرفی پرسنل و مشخصات شناسنامه‌ای و پرسنلی شامل سوابق شغلی، مدارک تحصیلی، سوابق بیمه و سوابق احکام
 • امکان ارزش‌یابی پرسنل بر اساس ضرایب ارزشیابی مشخص‌شده در نرم‌افزار، طبق سوابق و سنوات موجود در اطلاعات احکام