نرم‌افزار بهای تمام شده

پیاده‌سازی و ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی حرفه‌ای، همیشه با چالش‌های زیادی مواجه بوده اما آنچه اهمیت دارد، انعطاف‌پذیری و وجود روابط منطقی با بخش‌های مختلف یک سازمان است که می‌تواند تمامی این چالش‌ها را پوشش داده و دید مدیران ارشد را در زمینه امور تولیدی، گسترده‌تر کند.

نقطه چالش‌برانگیز و حساس برای مدیران، محاسبه بهای تمام‌شده کالای تولیدی و فروش‌رفته است و تمامی تصمیم‌گیری‌های سازمانی بر همین محور اتخاذ می‌شود، چرا که اگر محاسبه دقیقی در این باره انجام نشود سازمان را به نابودی کامل می‌کشاند و بالعکس، اگر با دقت عمل و کنترل زیادی انجام شود، می‌تواند باعث موفقیت در بین رقبا شود.

امکانات نرم‌افزار بهای تمام شده

 • استفاده از سیاست مصرف کالا (LIFO، FIFO و…) در اولویت‌بندی رزرو بچ‌ کالا از انبار به مراکز تولیدی
 • دریافت فایل اکسل برای ورود اطلاعات BOM
 • تعریف فرآیندهای موازی و جایگزین فرآیند تولید اصلی در زمان تعریف OPC
 • تعریف BOM نامحدود به ازای هر کالا (حتی هنگام ثبت سند)
 • تعریف فرایند تولیدات (Routing) شامل عملیات تولیدی، زمان‌های استاندارد و ویژگی‌های هر عملیات
 • ایجاد شناسنامه بچ برای هر کالا اعم از مواد، نیمه‌ساخته و محصول
 • تعریف BOM مرجع و مادر و استفاده در سایر BOMها و حتی هنگام ثبت سند
 • قابلیت گزارش قیمت تمام‌شده محصولات به تفکیک مواد، دستمزد و سربار تولید
 • قابلیت پیش‌بینی قیمت تمام‌شده
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به صورت هم‌زمان (با ۲ فی – فی آزمایشی)
 • گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام‌شده شامل انحرافات مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات
 • تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه (همچنین سطوح ۴ تا ۷) و ایستگاه‌های کاری جهت انطباق محاسبات با فرایند واقعی تولید محصولات
 • تعریف روش‌های ساخت (نامحدود) مختلف برای یک کالا (فرمولاسیون)
 • محاسبه بهای تمام‌شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات
 • گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه، مصرف مواد در محصولات، کار در جریان ساخت به تفکیک مراکز
 • امکان محاسبه هزینه‌های سربار و دستمزد به صورت فرمولی و انتخابی از اسناد مالی در دوره محاسباتی
 • محاسبه بهای تمام‌شده گروه محصولات، کالا و خدمت به تفکیک شعبه، سطوح تفصیلی چهارگانه
 • امکان محاسبه بهای تمام‌شده خدمات برون‌سپاری‌شده تولید (پیمانکاری)
 • امکان هزینه‌یابی به روش ABC محصولات مشترک و فرعی
 • کنترل مصرف مواد بر اساس روش‌های ساخت BOM و محاسبه کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 • امکان انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمت
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی طی دوره مالی
 • امکان تعیین فعالیت‌های برون سپاری‌شده بر اساس پیمانکاران دست دوم و ثبت سند خدمات در فاکتور خرید به صورت خودکار و مرتبط با برنامه تولید
 • امکان قیمت‌گذاری خدمات برون‌سپاری‌شده بر اساس آنالیز واحد
 • امکان محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمت بر اساس دوره‌های محاسباتی
 • محاسبه بهای تمام شده به روش استاندارد و واقعی و فراخوانی تمامی اطلاعات مورد نیاز از سایر نرم‌افزارها