نرم‌افزار امور سهام

نرم‌افزار امور سهام تراز سامانه، یک ابزار جامع و کارآمد در جهت مکانیزه‌کردن تمام فعالیت‌های امور سهام شرکت‌های سهامی و سرمایه‌گذاری با کاربری ساده و دیدگاه تحلیلی است.

بخش‌های مختلف نرم‌افزار امور سهام

 • اطلاعات پایه
 • اطلاعات پایه خزانه
 • مجامع
 • عملیات
 • محاسبات
 • پرداخت
 • گزارش‌ها
 • حسابداری سهام
 • تنظیمات

امکانات نرم‌افزار امور سهام

 • مدیریت بهینه و سازماندهی امور سهام
 • پردازش، توزیع و پرداخت سود سهام سهام‌داران